Hasse Nordlöf

Master of Social Science in Health Education

Doctoral student

E-mail: haenof@hig.se

Telephone:
Operator: 026-64 85 00
Phone: 026-64 84 57

Current research

Doctoral thesis project: Prerequisites and possibilities for manufacturing companies to prioritize and manage occupational health and safety

Recent publications

Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2017). A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies. Safety Science, 95, 92-103. 10.1016/j.ssci.2017.02.008 [More information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [More information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [More information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [More information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Nordlöf, H., Engström, V. & Vingård, E. (2017). Factors at work promoting mental health and wellbeing - a systematic litterature review. . [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Annika Strömberg Updated: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)