Conference papers

Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [More information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [More information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. P. 92-. [More information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Nordlöf, H., Engström, V. & Vingård, E. (2017). Factors at work promoting mental health and wellbeing - a systematic litterature review. . [More information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Nordlöf, H., Engström, V. & Vingård, E. (2017). Factors at work promoting mental health and wellbeing at work – a systematic literature review. . [More information]
Nordlöf, H. (2016). Förutsättningar och möjligheter för företag att prioritera och bedriva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. . [More information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2016). To measure OHS management practices in manufacturing companies. . [More information]
Nordlöf, H. (2014). Different ways of defining and measuring company size when studying its effects on OHS : A literature study. 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management: Nordic Ergonomics Society. P. 587-593. 10.4122/dtu:2399 [More information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). A description of reasons for risk-taking at a large steel manufacturing company. Ergonomics for equality: Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavík, Iceland, 11-14 august 2013. External link [More information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). En beskrivning av anledningar till risktagande vid ett stort stålindustriföretag. . External link [More information]
Nordlöf, H. (2012). A description of the safety culture at a large steel manufacturing company. Ergonomics for sustainability and growth: Nordic Ergonomics Society (NES), Saltsjöbaden, Sweden, 19-22 august 2012: Nordic Ergonomics Society. [More information]
Nordlöf, H. (2012). En beskrivning av säkerhetskulturen vid ett stort stålindustriföretag. Makt, myter och motstridigheter - Utmaningar i dagens arbetsliv : Forum för arbetslivsforskning (FALF), Karlstad, 11-13 juni 2012. [More information]
Karlsson, T., Nordlöf, H. & Wijk, K. (2012). Företagsledares uppfattningar om arbetsmiljöprioritering och dess samband med framgång. Makt, Myter och Motstridigheter : Utmaningar i dagens arbetsliv. Karlstad: Karlstad Universitet. P. 19-19. External link [More information]
Karlsson, T., Nordlöf, H. & Wijk, K. (2012). Manager perceptions of work environment prioritization and its relation to success. Proceedings NES2012 : Ergonomics for sustainability and growth. Stockholm, Sweden: KTH Royal Institute of Technology, School of Technology and Health, Division of Ergonomics. External link [More information]
Nordlöf, H. (2012). What is safety culture and risk-taking like at a large steel manufacturing company?. Work : Proceedings for the 18th Triennial International Ergonomics Association's (IEA) Congress. P. 5831-5832. 10.3233/WOR-2012-0966-5831 [More information]
Nordlöf, H. & Wijk, K. (2011). Do small- and medium-sized enterprises differ in their work environment priorities?. Wellbeing and innovations through ergonomics : Nordic Ergonomics Society (NES), Oulu, Finland, 18-21 september 2011: Nordic Ergonomics Society. P. 1-6. [More information]
Nordlöf, H. (2011). Presentation av ett avhandlingsprojekt : Implementering av säkerhetskultur på ett stålindustriföretag. Det nya arbetslivet : Forum för arbetslivsforskning (FALF), Luleå, 15-17 juni 2011. P. 1-9. [More information]
Nordlöf, H. & Wijk, K. (2010). Uppfattningar om prioritering av arbetsmiljön i små och medelstora tillverkande företag. Arbetsliv i förändring: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Malmö, 19-21 maj 2010. [More information]
Wijk, K. & Nordlöf, H. (2009). Lönsamhet i en god arbetsmiljö (poster). Arbetet i människors liv: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Göteborg, 13-14 maj 2009. Göteborg. External link [More information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)