Augmented Urbans

Augmented Urbans - handlar om att utforma attraktiva, hållbara och resilienta utemiljöer

I projektet arbetar Högskolan i Gävle i samarbete med Gavlegårdarna med att utforma attraktiva och mer långsiktigt hållbara utemiljöer för människor och biologisk mångfald med fokus på pollinerande insekter och användning av innovativ digital visuell teknik i design- och beslutsprocesser.

Mål

Målet med projektet är att öka den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och människors kunskap och känslomässiga kontakt med sina utemiljöer. Detta bidrar till det övergripande syftet, att skapa mer hållbara stadsmiljöer som förbättrar människors fysiska och psykologiska välbefinnande genom att förbättra utomhusmiljön och platsbildningen, dvs. människors förmåga att känna del av och ansvar för sin fysiska miljö, vilket ökar deras motivation till att värna och engagera sig i urbana platser.

Metod

I projektet strävar vi efter att uppnå målen genom att skapa, utforska och sprida processidéer, designidéer och kunskap om pollinerande insekter och platsframställning, där ny teknik används som verktyg i visionärt arbete och förvaltning. Tvärvetenskaplig expertkunskap och erfarenhetskunskap används för, utforska och implementera idéer i verkliga planerings- och designprojekt i Gävle. Projektet samlar användare och experter från olika discipliner: arkitekter, planerare, ekologer, forskare och chefer i workshops. Ett av projektets fokus har varit att utforma platser med naturmiljöer som rika på biologisk mångfald och pollinerande insekter och som dessutom blir vackra mötes- och rekreationsplatser som är rika på sensoriska upplevelser med ljud, dofter, smak och texturer; dvs rik på kulturella ekosystemtjänster. Viktiga aspekter som lyfts fram i projektet är också att utforma utomhusmiljöer av hög kvalitet, som erkänner lokal erfarenhetskunskap, mänsklig skala, socialt beteende och lokalt kulturarv. Parallellt med genomförandet av projektet genomförs några forskningsstudier.

Använda ny digital teknik - AR och VR

Projektet omfattar att: skapa, utforska och sprida idéer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i befintliga utomhusstadsmiljöer genom att använda ny digital teknik, såsom AR (Augmented reality/Förstärkt verklighet) och VR (Virtual Reality/Virtuell verklighet) i deltagande planerings- och designprocesser. Designidéer, testbäddar, workshops samt utvidgade planeringsprocesser kommer att fungera som lärande exempel för att skapa mer hållbara och elastiska urbana platser, i Gävle och i andra städer i Östersjöregionen.

Medverkande studenter

Under projektet har flera industridesignstudenter tagit fram idéer kring hur pollinerare och ekosystemtjänster kan integreras i utemiljöer på ett naturligt och innovativt sätt.

Nedan presenteras studentarbeten från 2018, studentarbeten från 2019, samt pågående studentarbeten från 2020.

Aktiviteter inom Augmented Urbans projektet under Pollineringsveckan, v 21, 18-24 maj

Under Pollineringsvecka, som föreningen Pollinera Sverige arrangerar deltar Högskolan i Gävle i samarbete med Gavlegårdarna med aktiviteter för att bidra tillbättre förutsättningar för pollinatörer och därmed ökad biologisk mångfald. Augmented Urbans projektets fokus på: utveckling och förvaltning av mer hållbara städer, ökat deltagande i planeringsprocesser, samt arbete med ekosystemtjänster, biologisk mångfald, pollinatörer och användning av ny digital teknik, bidrar på olika sätt till detta.

I projektet Augmented Urbans i Gävle har bland annat ca 4000 m2 gräsytor gjorts om till ängsytor, fler än 100 bihotell satts upp, boende fått ”mini-trädgårdar” att ta hand om, förekomsten av pollinatörer i två bostadsområden studerats och en prototyp av ett digitala verktyg som skulle kunna underlätta förvaltning av områden med hög biologisk mångfald har tagits fram.

Under pollinerarveckan delar vi ut blommor till några av Gavlegårdarnas hyresgäster och lanserar skyltar att sätta upp för de som bidrar med att skapa och sköta ängar, trädgårdar och odlingsytor som är bra för pollinatörer. Dessutom har vi ett antal korta filmer som vi kommer att lägga ut under veckan här nedanför.

Utdelning av blommor

Tid: Onsdag 20 maj, kl 16-18, Plats: Mitt i Hemstaområdet vid parkeringarna, Apelgatan 40-120, Gävle

Boende hos Gavlegårdarna i Hemsta kommer att kunna hämta växter samt få tips på vad man som privatperson kan tänka på när det gäller plantering och pollinering. Hyresgästerna kommer även att få Pollinera Sveriges Pollineringsskola. Blommorna delas ut av Gavlegårdarna till de som förra sommaren deltagit i projektet Augmented Urbans genom att de tagit hand om ”mini-trädgårdar” med blommor som gett mat till både boende och pollinatörer.

Lansering av skyltar för att främja biologisk mångfald och pollinatörer

Tid: Fredagen den 22 maj kl 10, på biologiska mångfaldens dag, Plats: denna projekthemsida

Högskolan i Gävle lanserar skyltar för den som vill berätta att de anlagt eller sköter om en ängsyta, en trädgård, en grönyta eller en odling för att gynna pollinerande insekter och biologisk mångfald. Skyltarna tror vi kan vara användbara för privatpersoner, fastighetsägare eller kommuner som vill arbeta för att förbättra för pollinerare och berätta om det för andra. Skyltarna är framtagna av Marita Wallhagen i samarbete med Henrik Gustavsson på Högskolan i Gävle.

 • Tips och information

Korta filmer med tips och information för dig som vill veta mer om pollineraren och projektet.

1. Sandhögar, en viktig typ av bi-hotell!

Visste ni att många pollinerare lever i sandbäddar? Därför ger vi tips på hur man skapar sin egen sandbädd samt visar hur vi har gjort en sandbädd i vårt projekt.

2. Varför är våra vårblommor så viktiga för pollinatörer?

Varför ska man plantera vårblommor och låta dem stå kvar?

3. Vilka blommor delas ut till boende, och hur ska man sköta dem?

Vi berättar om de blommor som delas ut till boende den onsdagen den 20:e maj och hur dessa ska vattnas och skötas om.

4. Hur många olika sorters humlor och bin kan det finnas i ett bostadsområde i Gävle?

Vi berättar om vilka olika arter av bin som vi har hittat när vi inventerat pollinatörer i två av Gävles bostadsområden.

5.Insektshotell

Vi visar och berättar om vilka insekter som kan ha flyttat in i våra bihotell i bostadsområdet i Hemsta, Gävle. Gavlegårdarna har även satt upp ytterligare mer än 100 bihotell i andra områden

6. Biologisk mångfald och pollinatörer – varför är det bra för människor?

Vi berättar om varför stadsnatur, biologisk mångfald, pollinatörer och andra ekosystemtjänster är värdefulla för oss människor.

7.Blommande ängsytor – framtidens alternativa gräsmatta

Vi berättar om tre olika sätt vi har anlagt ängsytor på i Augmented Urbans projektet.

8.Digitalt verktyg

Vi berättar varför vi hoppas att digitala verktyg kan bidra till mer kunskap om växter samt förbättra och underlätta skötsel av utemiljöer med hög biologisk mångfald. Ny prototyp av digitalt AR verktyg presenteras. Verktyget har tagits fram i projektet Augmented Urbans, av Högskolan i Gävle och Gavlegårdarna, genom företaget Sogeti.

9. Besök Hemsta genom 360-film

Bostadsområdena i projektet har filmats med 360-kamera och kan besökas med VR-glasögon eller bara dator på länkarna nedan. https://www.facebook.com/AugmentedUrbans/videos/1090250334502231/

360-filmer har även gjorts av företaget Calluna som har inventerat pollinatörer i bostadsområdena.

Läs mer om forskningsprojektet Augmented Urbans nedan.

För frågor och mer information om projektet kontakta:

Marita Wallhagen, projektledare, tekn dr, Högskolan i Gävle

E-post: marita.wallhagen@hig.se, Telefon: 0706-00 96 68

Web och sociala media

Reportage i media:
Gefle Dagblad - Ätbara blommor och vilda ängar för hyresgästerna i Hemsta

2019-09-16 Gefle Dagblad skriver om hur Marita Wallhagen, arkitekten vid Urban Studio hjälper det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna att skapa bättre utemiljöer där både människor och insekter är glada.

Läs artikeln om ett viktigt arbete för att förbättra våra boendemiljöer

Projektdeltagare för Local action Gävle

Marita Wallhagen, projektledare, tekn doktor, Högskolan i Gävle

Stephan Barthel, lektor, Högskolan i Gävle

Maria Schwenius, projektmedarbetare, Högskolan i Gävle

Nils Ryrholm, professor, Högskolan i Gävle

Stefan Kusbom, projektledare AB Gavlegårdarna

Mattias Jansson, projektmedarbetare AB Gavlegårdarna

Michael Bergman, projektmedarbetare AB Gavlegårdarna

Projektpartners

Projektet är ett samarbete mellan:

 • Projektledare/Huvudpartner

Metropolia University of Applied Sciences, Finland,

 • City of Helsinki, Finland
 • City of Tallinn, Estonia
 • Gavlegårdarna, Sweden
 • Municipality of Cesis, Latvia
 • Municipality of Viimsi, Estonia
 • Stockholm Resilience Centre, Sweden
 • Riga Planning Region, Latvia
 • University of Gävle, Sweden
 • University of Tallinn, Estonia

Budget

Totala budgeten för projektet är 2,02 miljoner EUR varav 1,59 MEUR från the European Regional Development Fund.

Finansiärer

European Regional Development Fund

University of Gävle

AB Gavlegårdarna

Kontakt

Projektledare

Marita Wallhagen, projektledare, tekn dr, Högskolan i Gävle
marita.wallhagen@hig.se
+46706009668

Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-05-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)