Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context - Viedex

Det treåriga projektet Viedex är ett utbildnings-och forskningsprojekt inom ramen för Erasmus+ KA2. Projektdeltagarna är lärare och forskare vid fem universitet och högskolor i Sverige, Estland, Finland, på Island och i Lettland.

Projektets primära syfte består i utvecklingen, implementeringen och utvärderingen av en virtuell kurs i svenska med fokus på arbetslivet i Baltikum, Finland och på Island.

Kurspaketet är avsett att användas i mångkulturella och interdisciplinära studentgrupper i fyra av de fem projektländerna.

Inom ramen för den forsknings-baserade delen av projektet studeras hur svenska/skandinaviska används som gemensamt språk (vid sidan av engelskan) i arbetslivet i Norden och Baltikum.

Projektperiod: 1/9 2016 – 31/8 2019

Utbildning

Inom ramen för projektet utvecklas och implementeras ett virtuellt kurspaket i svenska för arbetslivet inom den nordisk-baltiska regionen.

Genom kunskaper i svenska språket blir unga människor i regionen konkurrenskraftiga på en internationell nordisk-baltisk arbetsmarknad, något som i sin tur främjar rörligheten i norra Europa. En viktig aspekt av detta är också hur kunskaper i svenska skapar konkurrenskraft för företag och handel på den nordiskt-baltiska affärsmarknaden, vilken utgör världens elfte största marknad. Kursen fyller en lucka i det idag existerande kursutbudet för högre utbildning i projektpartnerländerna Estland, Finland, Lettland och på Island.

Kursen följer även Europas moderniseringsagenda från 2011 riktat mot högre utbildning. Den virtuella kursen kommer att vara digitalt tillgänglig och dess innovativa pedagogik byggd på flexibelt lärande ger en god grund för ett kostnadseffektivt studentsamarbete över nationsgränserna.

Forskning

Svenska/skandinaviska i arbetslivet i Estland, Finland, på Island, i Lettland och Litauen studeras inom ramen för projektet. Där har tidigare studier synliggjort den nordiskt-baltiska regionens gemensamma historia (Kylhammar, 2006).

Studien utforskar användningen av svenskan/skandinaviskan i arbetslivet i Norden och Baltikum. Med bakgrund i detta centreras studiens forskningsfrågor främst kring frågan i vilken utsträckning och i vilka sammanhang svenskan/skandinaviskan används på arbetsplatsen, i såväl formella som informella situationer.

Till undersökningen av språkfrågan läggs också frågan om socialisering in i en företagsdiskurs där de inhemska och svenska kulturnormerna möts. I studien används såväl kvantitativ som kvalitativ metod med tyngdpunkt på den senare.

Viedex projekt

Projektpartners

Högskolan i Gävle (Sverige)

Ulrika Serrander, FD (koordinator)

Sarah Ljungquist, FD

Åbo yrkeshögskola (Finland)

Hilkka Bergman, FM

Minna Björkberg-Suominen, FM

Marjatta Rännäli, FL

Tallinns universitet (Estland)

Kristiina Tedremaa-Levorato, FM

Daugavpils universitet (Lettland)

Ilona Laha, FD

Aija Jakovele, FM

Islands universitet (Island)

Lars-Göran Johansson, FM

Malin Barkelind, FM

Om Viedex

Mer om Viedex kan du läsa på deras hemsida

Kontaktadress Viedex: ulaser@hig.se

Viedex logga
Erasmus logga
HiG logga
Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)