FEKIS ämneskonferens 2019

Högskolan i Gävle bjuder in till 2019 års FEKIS-konferens den 16-17 oktober med temat ”Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö”

Flygfotografering av Campus

Ekonomi som begrepp är ofta härledd från grekiskans ”oikonomia” vilket betyder ”att se över sitt hus” och definieras som läran om hushållning av knappa resurser. Eftersom hållbarhet handlar om att ta tillvara dagens behov av resurser (ekonomiska, sociala samt ekologiska), utan att äventyra kommande generationers möjligheter, anses ekonomiämnet bidra till skapandet av en framtida hållbar livsmiljö.

Trots företagsekonomins fokus på hållbar resursanvändning, har ämnet kritiserats för att främst bidra till vinstmaximering, behovsskapande och kortsiktigt beslutsfattande - vilket samtidigt är hållbarhetens problematik. Denna kritik, sann eller inte, anses rimma illa med företagsekonomins ursprung och grundläggande syfte. En högaktuell fråga är hur företagsekonomi kan balansera krav på hållbarhet i ett samhälle som ställer allt högre krav på kortsiktig vinst.

Vid årets företagsekonomiska konferens vill vi diskutera hur företagsekonomins bidrag till hållbar livsmiljö i samhället kan problematiseras, aktualiseras och kommuniceras. Centralt sätts fokus på hur företagsekonomin kan bli del av strävan mot en hållbar livsmiljö istället för att ses som del av ett vinstfokuserat samhällsproblem.

Vi ställer tre frågor:

  1. Vad är företagsekonomis roll i skapandet av hållbar livsmiljö?
  2. Vad är företagsekonomins bidrag inom dagens hållbarhetsdiskussion?
  3. Vilken regional roll kan ett lärosäte axla i främjandet av hållbar livsmiljö för människor?

Observera att vi välkomnar sessionsförslag och papper som har en bred koppling till hållbarhet. Till exempel hållbart ledarskap och organisationer, hållbarhet och långsiktighet på marknader samt varningar för "going concern" för att nämna några.

Viktiga datum

Anmälan till konferensen öppnar - 20 maj 2019

Anmälan till doktorand-dag öppnar - 30 april 2019

Sista anmälningsdag för konferensen - 1 oktober 2019

Doktorand-dag

Tisdag den 15 oktober arrangeras FEKIS doktorand-dag. På doktorand-dagen är både doktorander och handledare välkomna.

Kontakt

Jens Eklinder Frick, projektledare
E-post: fekis2019@hig.se


Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-09-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)