Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

  • Leg. sjuksköterska
  • Distriktssköterska
  • Medicine magisterexamen i Folkhälsovetenskap

Aktuell forskning

Projektets huvudsyfte är att undersöka hur den psykiska och fysiska hälsan i Gävle kommun påverkas av hushållens ekonomi, arbetsmarknadens villkor och förhållandena på arbetsplatsen.

GHOLDH - Gävle Household, Labour-Market Dynamics and Health Survey Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Gloria Macassa Länk till annan webbplats.