Utbildningar, akademiska examina

 • 2016 Högskolepedagogik - didaktiska perspektiv på lärande i högre utbildning
 • 2013 Forskarhandledning, Uppsala universitet.
 • 2009 Examination och utvärdering/Universitetspedagogik, Umeå Universitet
 • 2007 Doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet
 • 2001 Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet
 • 1997 Gymnasielärarexamen; inriktning vård, Uppsala Universitet
 • 1996 Kvantitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
 • Kvalitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
 • Gruppdynamik A 5 p, Högskolan Dalarna
 • Sociologi/socialpsykologi A 10 p, Högskolan Dalarna
 • Pedagogik A 8 p, Högskolan Dalarna
 • 1995 Vårdvetenskap C 41-50 p, Vårdhögskolan Falun
 • Vårdvetenskap B 21-40 p, Vårdhögskolan Falun
 • 1994 Forskningsmetodik 1-20 p, Vårdhögskolan Falun
 • Dokumentation av omvårdnad 5 p, Vårdhögskolan Falun
 • 1988 Komplettering i allmän hälso- & sjukvård 20 p, Vårdhögskolan Falun
 • 1983 Sjuksköterskeexamen, Munksjöskolan Jönköping

Forskarutbildningskurser

 • 2006 Kropp, hälsa och sjukdom som kulturella uttryck, 5 p Umeå universitet
 • 2005 Genuskurs för lärare och forskare vid medicinsk fakultet, 5 p Umeå Universitet
 • 2003 Fenomenologisk-hermeneutik som forskningsmetod, 5 p, Umeå Universitet
 • Att vara sjuk — The meaning of illness, 5 p, Umeå Universitet
 • 2002 Introduktionskurs till forskarutbildning, 10 p, Umeå Universitet
 • Intervjun som redskap för datainsamling - tekniker och strategier 5p, Umeå Universitet
 • 2001 Qualitative methodology, (Grounded Theory) 10 p, Umeå Universitet

Anställningar

 • Universitetslektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 090601-ff
 • Projektmedarbetare, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 080701-090531
 • Gästlektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 071101-080630
 • Forskningsassistent, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 070801-071031
 • Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 030101-070331
 • Forskningsassistent, Umeå Universitet, 100 % 020701-021231
 • Forskningssjuksköterska, Umeå Universitet 50 % 010501-020630
 • Vård-/verksamhetsutvecklare 970815-020630
 • Sjuksköterska, (Akutmott., Distriktssköterskemott., Ögonmott., Kirurgklinik, Ortopedklinik, Medicinklinik.) 830620-980615