Jag undervisar främst om kvalitativa forskningsmetoder på master- och forskarnivå, men undervisar och handleder också inom områden relaterade till mitt forskningsfält, d.v.s. rehabilitering, utvärdering, utfallsmått, hälsa, hälsoupplevelse, muskuloskeletala besvär.