Examina

2006-12 Leg. sjukgymnast, Uppsala universitet
2003 Diplomerad massageterapeut, Dehners massörsskola, Gävle
1993 Energi- och VVS-ingenjör, Högskolan i Gävle

Utbildningar

2011 Introduktion till vetenskaplig forskning 7,5 hp, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet
2010 Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp. Högskolan i Gävle
2009-10-27 Antagen till doktorandutbildning, Uppsala Universitet, Medicinska Fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper.
Preliminär titel: "The association between sustained accommodative/vergence loads, eyestrain and pain in neck and shoulder region"

Anställningar

2009-12-01 — dd. Doktorand, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
2009-05-01 — 2009-11-03 Forskningsassistent. Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
2008-08-17 — 2009-04-29 Projektmedarbetare. Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
2008-01-01 — 2008-11-12 Sjukgymnast. Förenade Care AB, Gävle
2007-03-13 — 2007-12-31 Sjukgymnast. Primärvården Gästrikland, Sandviken
1994-2001 VVS-ingenjör. Sweco Theorells AB, Gävle och Sandviken

Anslag

2010 Medsökande: Network for visual ergonomics. FAS 250.000 kr 2010-1407

Styrelseuppdrag

2010-01-01 — dd. Ledamot, Centrum för belastningsskadeforskning FAS-centrum "Kroppen i arbete — från problem till potential"