Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskador

Jag har gått specialistutbildning i klinisk neurofysiologi och experimentell neurologi. Sedan 2000 arbetar jag vid CBF med forskning kring patofysiologiska mekanismer bakom uppkomst och klinisk manifestation av belastningssjukdomar och stressrelaterade tillstånd.

Nuvarande forskningsintresse
Fysiologiska korrelationer av musculo-skeletala och neurasteniska symtom. Stress och brist på fysisk aktivitet som risk faktor i utveckling av belastningssjukdomar. Mental aktivitet, arousal och trötthet utveckling. Kartläggning av fysisk aktivitet på jobbet och fritid för att optimera återhämtning.

Nyckelord: belastningssjukdomar, smärta, trötthet, stress, sympatetisk aktivering, fysisk aktivitet

Pågående projekt

Stressrelaterade avvikelser i sympatetisk-parasympatetisk reglering som patofysiologisk basis av musculo-skeletala besvär. Roll av stress och daglig fysisk aktivitet.
Ansvarig: Eugene Lyskov

Experimentell studie med fokus på prestationsförmåga, trötthetsutveckling och återhämtning. Interaktion av fysiska och mentala belastningar.
Ansvarig: Eugene Lyskov

Fysisk aktivitet och stresseffekt på kroppen. Självrapport och objektiva mätning med relation till yrke, kön, ålder.
Ansvarig: Eugene Lyskov

Effekt av fysisk belastning och stress på neurofysiologiska markörer av uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, minne och trötthetsutveckling.
Ansvarig: Eugene Lyskov
I samarbete med Alexandr Alexandrov, St Petersburg University

Långvarig HRV (hjärtfrekvens variabilitet) monitoring i olika yrkesgrupper. Relevans av olika domen i kartläggning av aktivitet på jobbet och på fritid.
Ansvarig: Eugene Lyskov
I samarbete med Alicja Bortkievicz, Lodz, Institute of Occupational Health