Eva L. Bergstens forskning handlar bland annat om kontorsdesign, aktivitetsbaserade kontor och flexibla arbetsformer. Eva följer även implementeringen av tre kommunprojekt ”Ett Hållbart Arbetsliv” som finansieras av Samordningsförbundet i Gävleborgs län. Projekten syftar till att pröva en arbetsmetod (IPS/SE) för att stötta invånare med psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet och kommer att utvärderas under perioden 2020–2024. Eva är också intresserad den fysiska miljöns betydelse för arbetshälsan och studerar i samverkan med discipliner som vårdens arkitektur, samhällsbyggnad och lantbruksarkitektur hur äldres möjligheter att vistas i utemiljöer på särskilda boenden kan, genom att förbättra de äldres hälsa, påverka personalens arbetsförhållanden och hälsa.