Examina

1996 Filosofie kandidat examen i Molekylärbiologi vid Umeå Universitet
2002 Medicine Doktorsexamen i Idrottsmedicin vid Umeå Universitet

Relevanta anställningar

2002-06-30 Vik forskare, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet
2003-01-01 Vik forskare, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
2004-04-01 Forskare, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
2006-01-01 Forskare och biträdande föreståndare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
2010-01-01 Forskare, Avd för arbetsliv och folkhälsa, Högskola i Gävle

Beviljade ansökningar om forskningsstöd

2005 Huvudsökande. Kungliga vetenskapsakademin Neuromuscular pain and its effect on central nervous activity. 93 500 kr.
2009 Medsökande med ansvar för att undersöka biokemiska indikatorer genom metabolomik. Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest. Huvudsökande Dr Martin Björklund 1 722 581 kr. (AFA-försäkring)

Handledning av doktorander

Disputerade
Gerd Flodgren (Doktorsexamen) Effects of Low-Load Repetitive Work and Mental Load on Sensitising Substances and Metabolism in the Trapezius Muscle den 2:a November 2007, Umeå Universitet (Bi-handledare)

Jenny Hadrevi (Licentiatexamen) Human Skeletal Muscle: a basic proteomic approach den 4de December 2009, Umeå Universitet (Bi-handledare)

Pågående
Jenny Hadrevi antagen vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, planerad disputation juni 2011

Vetenskapliga åtaganden

Granskare Advances in Physiotherapy
Styrelseledamot i Muskelfond Norr

Inskickade ansökningar om forskningsstöd (2010-06-16)

2010 (Full ansökan) Proteomic and metabolomic characterisation of people with non-specific muscle pain and the relation to gender and physical disability (Vetenskapsrådet) 5 030 000 kr

Ledarskap och administrativ erfarenhet

2009 Centrum för belastningsskadeforskningsrepresentant vid Högskoleverkets lärosätes granskning av Högskolan I Gävle

2008-2009. Ansvarig för design, planering, utförande av flytt till nya lokaler för Centrum för belastningsskadeforskning i Umeå. Detta inkluderade att bygga upp 3 laboratorier för arbetsfysiologi, 1 laboratorium för biokemiska analyser, arbetsplatser för 30 personer, mekanik och elektronik verkstäder, IT-stöd och andra stöd funktioner.

2006-01-01—2009-12-31 Biträdande föreståndare, Centrum för Belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle. Detta innefattar delta i strategisk och ekonomisk ledning av verksamheten vid CBF

Samverkan och kommunikation med samhället

Föreläsningar/konferenser om belastningsskador för arbetsmarknadenspartner 1996- 2010, totalt 108 timmar på 54 tillfällen.

Ansvarig för 1/2dag/år om belastningsskador på Fiskalskurs V arrangerad av domstolsverket.

Intervjuad i nyhetsmedia (Sverige Radio lokalt och nationellt, SVT-lokalt, lokaltidningar) ett flertal gånger under 2005-2008 angående forskning kring belastningsskador.