Jag undervisar främst inom idrott och hälsa samt arbetsfysiologi. Undervisningen innefattar föreläsningar, praktiska moment och handledning/examination av uppsatser.