Gunnar Bergström forskar inom områden som stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, nack-/ryggbesvär, påverkan på hälsa och arbetsprestation av sjuknärvaro det vill säga att vara på arbetet trots hälsoproblem och betydelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hälsa och sjukdom.

Samverkan

  • Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Projektledare Hanne Berthelsen, Malmö universitet.
  • Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå. Projektledare Lydia Kwak, Karolinska Institutet.
  • Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa - en kluster randomiserad studie. Även en kostnadseffektanalys ingår. Projektet utgår i olika fristående delar från Västra Götalandsregionen och Karolinska Institutet. Projektledare Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet.
  • Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete samt dess effekter på stresshormoner. Projektledare Victoria Blom, Karolinska Institutet.
  • Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser, och spelar kön, yrkesgrupp, hälso- och livsstilsfaktorer roll? Projektledare Pia Svedberg, Karolinska Institutet.