Min forskning har huvudsakligen fokuserat på olika aspekter av visuellt ansträngande närarbete och ofta byggt på ett samarbete med kolleger från angränsande vetenskapliga discipliner. När det visuella systemets muskler, sensoriska och/eller perceptuella funktioner utsätts för höga krav som ligger utanför det för vilket ögonen och synen är evolutionärt anpassade att klara av får detta konsekvenser för komfort, hälsa och prestation. Skandinavisk och internationell forskning på detta tema har tydligt visat på betydelsen av goda synergonomiska arbetsförhållanden - när arbetsmiljön är optimalt anpassad efter ögat och synens förutsättningar. För att framgångsrikt ta sig an synergonomiska frågor är ett nära samarbete mellan praktiker och forskare med mångvetenskaplig kompetens enligt min erfarenhet oftast ovärderligt. Eftersom synen är ett av våra viktigaste sinnen som aldrig verkar upphöra att fascinera och väcka intresse upplever jag det som mycket stimulerande och tacksamt att utbilda studenter och informera samhällsaktörer om nyttan av en god synergonomi.