Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Mamunur Rashid doktorerade i arbetshälsovetenskap i januari 2020 och arbetar för närvarande som universitetslektor i folk­hälso­veten­skap. Han läste sin masterutbildning i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska Institutet samt har sin kandidat- och magisterexamen i medicinsk antropologi från Rajshahi Universitet, Bangladesh.

Han har undervisat på grund- och avancerad nivå i folkhälsa och arbetshälsoämnet sedan september 2020. Hans huvudsakliga undervisnings­område är folkhälsa och epidemiologi, folkhälsopsykologi, hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv, hälsofrämjande arbete, samt forskningsmetoder.

Aktuell forskning

Mamunur Rashids forskningsintresse inom folkhälsa och arbetshälsa fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa, sjukfrånvaro, psykosociala faktorer för en hållbar arbetsmiljö, arbetsförmåga, välbefinnande och återgång till arbete samt strukturellt våld och jämlik hälsa.

Redaktör
"Frontiers in Public Health" i sektionen "Occupational Health and Safety": https://loop.frontiersin.org/people/1807577/overview Länk till annan webbplats.