Jag är ansvarig för kursen Motorisk inlärning med tillämpningar inom rehabilitering och prevention av muskuloskeletala besvär 7.5 hp.

Kursen innehåll: Den senaste forskningen kring sensomotoriska funktionsstörningar vid nack- och ryggbesvär, de patofysiologiska mekanismerna bakom störningarna, nya metoder för mätning och träning av sensomotoriska funktioner, metoder för effektiv motorisk inlärning och den kliniska evidensen för rehabilitering av nack- och ryggbesvär. Teori varvas med praktik.

Jag är även utbildningsledare för en masterutbildning i Arbetshälsovetenskap som startade höstterminen 2011.