Monica forskar om Lean produktion, hälsa och arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården.