Forskningsområde

Variation i arbetet - mätmetoder, fysiologiska effekter, interventioner i arbetslivet

Jag disputerade 1993 vid Karolinska Institutet/Arbetslivsinstitutet på en avhandling om fysiologiska effekter av olika sätt att variera fysisk arbetsbelastning, särskilt pauser. Sedan dess verksam som forskare vid Arbetslivsinstitutet, Malmö Högskola och har sedan 2004 varit anställd vid CBF, Högskolan i Gävle. Fram till 2020 var jag forskningsledare för CBF. Jag var koordinator för Forte-Centret "Kroppen i arbete – från problem till potential" Länk till annan webbplats. 2009-2021, och har varit ledamot av expertgrupper vid Forte och AFA försäkring. 2008-2011 var jag huvudsekreterare i Regeringens Arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd, och för närvarande är jag med i Fortes styrelse.

Nuvarande forskningsintresse

Fysisk variation är fortfarande ett huvudintresse: hur uttrycker man variation i siffror, vilka är de fysiologiska och psykologiska effekterna av olika typer och storlekar av variation, och hur skapar man arbeten med lämplig variation som samtidigt är lönsamma för företagen? Ytterligare en viktig forskningsfråga, som knyter an till variabilitet i belastning, är hur man designar en statistiskt och resursmässig effektiv strategi för att mäta belastning i arbetslivet.

Nyckelord: arbetsfysiologi, ergonomi, fysisk belastning, trötthet, variation, mätstrategier

Samarbeten i forskningsprojekt

Observatörsvariabilitet vid olika principer för att observera arbetsställningar

Susanne Wulff Svendsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Danish Ramazzini Center, Department of Occupational Medicine, Herning Hospital
Jens Wahlström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Department of Occupational and Environmental Medicine, Umeå University Hospital

Från CBF: Per Liv, Marina Heiden

Betydelsen av normaliseringsförfarandet vid EMG-registreringar av ländryggsbelastning

Från CBF: Jennie Jackson

Jämförelse av den statistiska prestanda av observationer och direkta mätningar av arbetsställningar hos frisörer

Susanne Wulff Svendsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Danish Ramazzini Center, Department of Occupational Medicine, Herning Hospital
Jens Wahlström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Department of Occupational and Environmental Medicine, Umeå University Hospital
Från CBF: Per Liv, Marina Heiden

PATH-metodens prestanda vid olika insamlingsförfaranden

Laura Punnett, Department of Work Environment, University of Massachusetts Lowell

Från CBF: Jennie Jackson, Per Liv

Bias och precision av percentiler av arbetsställningar vid kortvarig sampling

Mikael Forsman, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet
Jens Wahlström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Department of Occupational and Environmental Medicine, Umeå University Hospital

Mätstrategier för estimering av varianskomponenter

Susanne Wulff Svendsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Danish Ramazzini Center, Department of Occupational Medicine, Herning Hospital

Från CBF: Per Liv, Marina Heiden

Kostnad och effektivitet vid olika procedurer för observation av arbetsställningar från videofilm

Apostolos Bantekas, Faculty of Education and Economics, University of Gävle

Från CBF: Mahmoud Rezagholi, Per Liv

Jämförelse av kostnad och effektivitet vid observation och tekniska mätningar av arbetsställningar

Apostolos Bantekas, Faculty of Education and Economics, University of Gävle

Från CBF: Mahmoud Rezagholi, Per Liv

Utveckling av ekonometriska modeller för analys av kostnadseffektivitet

Apostolos Bantekas, Faculty of Education and Economics, University of Gävle

Från CBF: Mahmoud Rezagholi, Per Liv

Modellering av tung manuell hantering vid byggställningsarbete utifrån faktureringsuppgifter om ställningarnas vikt och storlek

Allard van der Beek, VU University Medical Center, EMGO, Amsterdam
Alex Burdorf, Department of Public Health, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam

Kostnad och effektivitet vid registrering av ryggbelastning med självrapportering, observation och direkta mätningar

Från CBF: Catherine Trask

Kostnad och effektivitet vid bedömning av arbetsställningar hos flyglastare genom självrapportering, observation, direkta mätningar och modellering

Erik Alphonse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportsektorns Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)
Jens Wahlström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Department of Occupational and Environmental Medicine, Umeå University Hospital
Linda Rose, KTH School of Technology and Health

Från CBF: Eva Bergsten, Catherine Trask, Marina Heiden, Jennie Jackson

EMG-baserade mått på mönster av arbete och vila — effekter av databearbetningsmetoden

Bo Veiersted Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., National Institute of Occupational Health, Oslo
Mikael Forsman, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet

Tidsmönster av aktivitet och inaktivitet hos kontorsarbetare

Allan Toomingas, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet
Leon Straker, Curtin University of Technology, Perth

Variation uttryckt med EVA — state-of-the-art review

Pete Johnson, Department of Environmental & Occupational Health, University of Washington, Seattle
Leon Straker, School of Physiotherapy, Curtin University of Technology, Perth

Jämförelse av olika variabler som kan uttrycka (aspekter av) variation genom analys av simulerade exponeringsprofiler

Pascal Madeleine, Center for Sensory-Motor Interaction, Ålborg University

Trötthetsutveckling, blödflöde och EMG vid olika kontrollerade tidsmönster av arbete

Richard Wells, Applied Health Sciences, University of Waterloo

Arbete/paus-relationen i rörelsemönstret vid trötthetsutveckling i stereotypt repetitivt arbete

Tim Bosch, TNO, The Netherlands
Jaap van Diëen, VU University Medical Center, Amsterdam

Från CBF: Eugene Lyskov, David Hallman

Kvantifiering av motorisk variabilitet i ett modellarbete; förmodligen ett enkelt, repetitivt armarbete med låg biomekanisk belastning

Från CBF: Divya Srinivasan, Mats Djupsjöbacka, Dmitry Domkin

Inom- och mellanindividvarians av olika mått på motorisk variabilitet vid experimentella arbetsuppgifter och i fält

Jonas Sandlund, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University

Från CBF: Mats Djupsjöbacka, Divya Srinivasan

Effekten på motorisk variabilitet och fysiologisk trötthet av kombinationer av fysisk och mental belastning i ett enkelt manuellt arbete

Från CBF: Divya Srinivasan, Mats Djupsjöbacka, Dmitry Domkin