Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

  • Cand.scient. (dansk), idrottsvetenskap och biologi
  • Docent, yrkesmedicin
  • Medicine doktor i arbetsfysiologi

Aktuell forskning

  • Strategier för insamling av data om fysisk arbetsbelastning
  • Analyser av kostnad och effektivitet vid datainsamling
  • Kvantifiering och storlek av variation i fysisk belastning i olika yrken
  • Motorisk variabilitet i arbetslivsrelevanta uppgifter — storlek och fysiologisk effekt
  • Flexibla arbets- och anställningsformer