Jag undervisar inom:

  • Arbetsfysiologi, ergonomi, rehabilitering 30 hp
  • Uppdragsutbildning i Ergonomisk riskvärdering