Rehabilitering av belastningsskador

Mitt avhandlingsarbete är inriktat på att karakterisera sensomotoriska funktionsnedsättningar hos personer med nack-skulderbesvär samt att utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder på sensomotorisk funktion. Syftet med detta är att få en ökad kunskap om mekanismer bakom utvecklingen av besvären. Ett viktigt steg i detta är att undersöka om dessa funktionsnedsättningar har några samband med självupplevda besvär.

Jag jobbar främst med rörelseregistreringsmetoder, till exempel utveckling av metoder att mäta nackens rörlighet, precision av målriktade armrörelser samt studier av balansfunktionen.