Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

En studie om barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

Aktuell forskning

Tillsammans med Karolinska Institutet har jag påbörjat ett forskningssamarbete som handlar om barns och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.