Jag är sedan juni 2012 inskriven som forskarstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Den preliminära titeln på avhandlingen är "Employment Conditions and Inequities in Health" och kommer att innefatta studier inom GHOLDH- projekt (Gävle Household, Labour Market and Health Outcomes Survey).

Den första datainsamlingen genomfördes våren 2012 och planen är att göra en ny mätning vid samma tid 2014. Inom ramen för GHOLDH och den datainsamling som gjorts 2012, är fyra delstudier planerade.

Förväntningarna är att avhandlingen kommer att öka förståelsen för de mekanismer och på vilket sätt anställningsvillkor och arbetsmarknadspolitik påverkar den fysiska och psykiska hälsan hos boende i Gävle kommun, ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt. Eftersom konsekvenserna av anställningsvillkor för hälsa och ojämlikhet i hälsa är genomgripande, kan resultat av denna avhandling även bidra till att hjälpa lokala beslutsfattare i deras ansträngningar att utforma lämpliga åtgärder för en rättvis arbetsmarknadspolitik som är skyddande för hälsan.