Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning, docent i näringslära, förutvarande lektor i folkhälsovetenskap.

Maria Lennernäs Wiklund är affilierad till Högskolan i Gävle efter pensionering 2021. Den röda tråden i hennes forskning är hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt, 24/7. Maria är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet. Hon är en av få forskare som studerat hur måltidsrytm och tidpunkt för ätande specifikt påverkas av skiftarbete, en frågeställning som är högst aktuell eftersom en framväxande forskning visar att inte bara vad människor äter, utan också när under dygnet människor äter och sover påverkar ämnesomsättning, kroppsvikt och hälsa.