Föreläser, handleder och examinerar på Idrottsvetenskapliga programmet och på fristående kurser inom idrottsvetenskap. Undervisar även på masterprogrammet och forskarutbildningen i arbetshälsovetenskap.


Föreläser på fortbildningar och på andra lärosäten på grund- och avancerad nivå.