Sven Blomqvist forskningsområde är Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Är främst aktiv i forskning kring AFA för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Tillhör forskargruppen Det goda åldrandet och är främst aktiv inom forskning kring balansförmågan. Sven Blomqvist forskar även inom bandy och har bland annat beskrivit belastning på elitbandyspelare under match.