Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Aktuell forskning

Just nu är Sven Blomqvist engagerad i ett forskningsprojekt om Förstärkt verklighet för balansträning inom äldrevården. Syftet är att utveckla en ny hologram-baserad metodik för visuell-interaktiv aktivitetsträning för äldre.