Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jennie Jackson tillhör det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete Länk till annan webbplats. (HA) och forskar aktivt med frågor kring arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet och jämlikhet. Hon har pågående forskningsprojekt i samband med både tvätteri och e-handelssektorn.

Jennie Jackson är programledare för högskolans tvärvetenskapliga strategiska forskningsprogram Inkluderande Arbetsliv (INKA) Länk till annan webbplats., som är ett av fyra forskningsprogram inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete (HA).

Jennie Jackson är också koordinator för det internationella nätverket Goldilocks Work  Länk till annan webbplats.och arrangerar regelbundna workshops och den årliga vetenskapliga konferensen för den internationella forskargruppen. Målet med Goldilocks Work är att förbättra den globala folkhälsan och anställningsbarheten genom att designa produktiva jobb, som främjar arbetarnas hälsa och kapacitet.