Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Kati Knudsen är främst aktiv inom forskningsområdet patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi. Kati Knudsen intresserar sig bland annat för luftvägsbedömning inom anestesisjukvården, både från professionen och patientens perspektiv.

Aktuell forskning

Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen

Omhändertagande av äldre patienter inom anestesi- och intensivvård.