Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Katrin Lättman forskar på upplevelser och tillgänglighet inom vardagligt resande, såsom exempelvis arbetsresor. Forskningen fokuserar främst på psykologiska aspekter av hållbart resande och innefattar studier utifrån olika typer av färdmedel och olika grupper av individer (såsom arbetspendlare eller utsatta grupper); betydelsen av psykosociala faktorer för olika upplevelser/beteenden, samt utifrån relationen mellan reseupplevelser och hälsa.

Forskningen har rent praktiskt resulterat i utvecklingen av ett verktyg för att mäta upplevd tillgänglighet inom dagligt resande och med olika (kombinationer av) färdmedel, kallat Perceived accessibility scale (PAC), samt ett instrument för att utvärdera walkability (gångvänlighet) kallad Short Perceived Walkability Scale (SPWS).

Aktuell forskning

Projekt: WalkUrban – skapa potential för tillgängliga och fotgängarvänliga urbana miljöer. Projekttid 2021-2024.

Ett EU-projekt som fokuserar på olika typer av tillgänglighet (Walkability) i urbana områden i tre Europeiska städer, Göteborg, Genua, och Dortmund. Projektet samlar in data utifrån två målområden per stad med hjälp av fyra olika metoder- och syftar till att öka kunskapen kring olika människors upplevelser av sin tillgänglighet i staden utifrån ett inkluderande perspektiv. Ett fokus ligger på arbetspendlares upplevelser av sina arbetsresor. Projektet bedrivs i nära samarbete med lokala aktörer och ILS, Tyskland; UCL, London samt Genua Stad, Italien som huvudpartners. Läs mer om projektet på vår hemsida[KL1] . Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Walkurban – tillgängliga urbana miljöer utifrån ett inkluderande perspektiv Länk till annan webbplats.

Samarbeten

Karlstads Universitet: CTF; centrum för tjänsteforskning; https://www.kau.se/ctf Länk till annan webbplats. och avd för psykologi. Forskning tillsammans med bl.a. prof. Lars E Olsson och prof. Margareta Friman, samt Satoshi Fujii, Kyoto Universitet, Japan.

Victoria University, Australien. Projekt: Social Value creation for transport and infrastructure. Aims at securing jobs in West Melbourne by researching transport opportunities for a diversity of individuals: https://www.vu.edu.au/vu-rise-recover-innovate-sustain-evolve/jobs-skills-hub/social-value-creation-for-transport-infrastructure Länk till annan webbplats.

KTH/VTI: Mistra SAMS – projektet (sustainable accessibility and mobility services): https://www.sams.kth.se/team Länk till annan webbplats.