• sociologiska frågor om polisen och den urbana miljön
  • sociala rörelser och politisk repression
  • hatbrott och rasism