Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Mitt huvudsakliga intresse ligger i att förstå processer som är relaterade till social och allmän ordning och som omfattar diverse statliga praktiker. Hur olika samhällsgrupper och aktörer reagerar på och upplever statens förkroppsligande i sin lokala miljö är också en central fråga som jag ägnar mig åt. Mer specifikt fokuserar jag på polisens verksamhet i samband med frågor bland annat om social oro och sociala rörelser, rasism och hatbrott, och den urbana periferin. Dessutom har jag intresse i hur vardagligt polisarbete och subjektiviteter ser ut i globala södern. Min forskning har framför allt kvalitativ inriktning i metodologiska termer men jag har också samarbetat med kollegor som är specialiserade i kvantitativa metoder. Angående forskningskontext genomför jag studier både om Sverige och om Turkiet.