Avhandlingsarbete

Jag disputerade 2004, vid Kungliga tekniska högskolan, i ämnet Tillämpad psykologi med avhandlingen "Noise in the School Environment. Memory and Annoyance".

Avhandlingens grundfrågeställning var hur ljud - som är vanligt förekommande i skolmiljöer - påverkar barns inlärning av ny kunskap och deras användande av befintlig kunskap.

Samverkan

Forskning om skolbarns hälsa, minne och inlärning ur ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv. Samarbetspartner: Karolinska Institutet