Jag är utbildningsledare för PA-programmet och fristående kurser inom psykologi och undervisar bl.a. i introduktionskurser i psykologi, miljöpsykologi- och metodkurser.