Jag forskar inom beslut och bedömning, barns språk och utveckling samt om psykosocial hälsa.