Examina

 • Fk vid Uppsala universitet med ämnena psykologi, filosofi, etnologi, antropologi, lingvistik, konstvetenskap, estetik och idé- och lärdomshistoria 1990
 • Fd i psykologi vid Uppsala universitet 1990
 • Docent i psykologi vid Uppsala universitet 2004
 • Professor vid Högskolan i Gävle 2017

Anställningar

 • Universitetslektor i psykologi vid Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 2001 -01-01 — (fr o m 2010 Akademin för hälsa och arbetsliv)
 • Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1998-2000
 • Högskolelektor augusti 1993 — december 1997 vid Vårdhögskolan i Gävle
 • Forskare (deltid ca 40% 1999-2003) vid psykologiska institutionen, Uppsala Universitet
 • Forskare vid Arbetsmiljöinstitutet, enheten för psykofysik 1992-1993
 • Doktorandtjänst i psykologi vid Uppsala Universitet 1986-1990
 • Delvis föräldraledig 1991-1992