Jag undervisar på flera grundläggande kurser i psykologi. En stor del av undervisningen sker inom personal och arbetslivsprogrammet. Handledning och examination av uppsatser utgör en betydande del. Jag håller även en kurs i vetenskapsteori och forskningsetik på forskarutbildningsnivå. Jag har också handlett två doktorander till doktorsexamen och är för närvarande bihandledare till två doktorander.