Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Lottie är filosofie doktor i sociologi med kriminologisk inriktning. Hennes forskningsområde är främst medling vid brott.

Aktuell forskning

En kunskapsöversikt om medling. En antologi (red.). Kommer som bok under hösten 2022.