Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Maja Lilja är doktor i sociologi och forskar om frågor som rör etnicitet, migration, segregation och klimat. Hon disputerade 2015 med avhandlingen "Det bästa för mitt barn: Nyblivna mödrar i den delade staden" som handlar om hur nyblivna mödrar ser på sina barns uppväxt i förhållande till etnicitet, klass och kön. Under 2022–2023 har hon en postdok inom det strategiska forskningsområdet ”Hållbar stadsutveckling” Länk till annan webbplats..

Maja undervisar på kurser i sociologi, samhällsvetenskaplig teori och kvalitativ metod på socionom- och PA-programmet.

Aktuell forskning

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och pågår 2022–2026. I projektet undersöks migranters möjligheter och hinder på arbetsmarknaden.
  • Forskning om lokala klimatgemensamheter (Community Climate Commons) dvs. grupper som organiserat sig för att hantera eller motverka klimatförändringar och vad som kännetecknar sådana grupper. Forskningen bedrivs inom ramen för forskningsområdet Hållbar stadsutveckling.