Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jag är socionom med många års yrkeserfarenhet. Sedan 2011 är jag anställd som lärare på socionomprogrammet och disputerade 2022 på en avhandling om unga människors övergång från placering i samhällsvård till ett mer självständigt vuxenliv.