• Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv. Red. Sjöberg, S. och Turunen, P. (Bok under publicering)
  • Uppcycling incubators - aktionsforskningsprojekt. Projektledare, Rambaree, K. (Medforskare)
  • Bönan och ecosocialt arbete. Forskningsartikel av Rambaree, K., Sjöberg, S. och Turunen, P. (under bearbetning)
  • Praktikforskning inom samhällsarbete. Bokkapitel av Turunen, P. för en nordisk bok ( under bearbetning)