I socialt arbete på Socionomprogrammet och Internationella kandidatprogrammet i socialt arbete. Undervisningen omfattar metoder och teorier i socialt arbete, socialpolitik, samhällsarbete, samhällsplanering och socialt hållbar utveckling urbana och rurala miljöer.