Jag började min forskarbana 1985 på Kuntokallio, Centrum för forskning och utbildning inom äldreomsorgen i Sibbo, utanför Helsingfors i Finland, där jag också ansvarade för kurser i gerontologi.

Forskningsprojektet, som jag skrev min politices magisteravhandling om vid Helsingfors universitet, handlade om sociala kontakter och ensamhet bland äldre. Jag fortsatte med ett projekt om åldrandet i livshistorieperspektiv vid Finlands Akademi och var efter detta ett år (1991-92) stipendiat vid Köpenhamns universitet. 1997 disputerade jag på avhandlingen "Livet som berättelse — om biografi och åldrande" vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, där jag var verksam som forskare i 13 år, bl.a. i projektet "åldrande, kroppsbild och identitet".

Min forskning om åldrandet handlar om attityder till åldrande och äldre, demografi och livsloppets förändringar, nya livsstilar och bilder av äldre på 2000-talet, samlevnadsformer och nya intima relationer på äldre dar.

2006–2007 var jag under ett år gästlärare vid den finlandssvenska högskolan Arcada i Helsingfors, och undervisade där socionomer och internationella geronomer, dvs. socionomer som utbildar sig för att arbeta med äldre. Jag deltog också i ett projekt om äldres delaktighet i arbetslivet.

Pågående projekt

Projektledare: Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete
Samarbetspartners: Torbjörn Bildgård, Stockholm och Ingemar Kåreholt, Jönköping