Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Öberg började sin forskarbana 1985 på Kuntokallio, Centrum för forskning och utbildning inom äldreomsorgen i Finland. Efter det har hela hans forskarkarriär (först vid Uppsala universitet, senare vid Högskolan i Gävle) varit inriktad på socialgerontologisk forskning om åldrande och äldre personer i projekt om livshistoria, kroppsbild, livsstil, åldersidentitet, attityder och demografi. Under de senaste 15 åren har Öberg (tillsammans med Torbjörn Bildtgård från Stockholms universitet) forskat om den åldrande familjen och äldre personers förändrade familjerelationer: genrationella relationer i åldrande styvfamiljer, nya intima relationer på äldre dar, skilsmässa på äldre dar, och att åldras utan nära familj (partner och barn).

Aktuell forskning

Flera forskningsprojekt om äldres familjerelationer Länk till annan webbplats.. Ett pågående Fortefinasierat projekt ”Att åldras utan nära familj – finns nätverk för stöd? Länk till annan webbplats.