• Social exkludering och samhällsarbete i utsatta bostadsområden
  • Urbana gemensamheter för socialt hållbar stadsutveckling
  • Socialtjänstens uppsökande och förebyggande sociala arbete
  • Socialpolitik och den svenska välfärdsmodellens omvandling
  • Kapital- och förmögenhetskoncentration och ekonomisk demokrati för hållbar utveckling
  • Ekosocialt arbete och lokala klimatgemensamheter