Min bakgrund som forskare är främst inom området barn och unga med livshotande sjukdom sett ur olika perspektiv; barnets eget, syskon och föräldrars. Vidare har jag forskat inom andra områden inom tematiken barn och familj såsom föräldrautbildning och handläggning av ärenden som rör personlig assistans för barn och unga. Jag har också ett intresse för barn som anhöriga till föräldrar med problematik där jag är projektledare för två projekt.

Inom min tjänst verkar jag också för att utvidga forskningssamarbete mellan högskolan och socialtjänsten i regionen främst med fokus på barn och familj. Mitt forskningsintresse har under senare år förändrats mot hälsopromotion och arbetsmiljö.