Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Åke har varit adjungerad professor vid University of South Alabama, och är sedan 2017 överläkare i invärtes medicin vid Gävle sjukhus. Han anställdes som adjungerad professor i medicin vid Högskolan i Gävle 2021.

Aktuell forskning

Min forskning har, ända sedan tiden som doktorand, varit inriktad på olika aspekter av diabetes. Diabetes är en verklig folksjukdom som dessutom ökar kraftigt i hela världen. Typ 2 diabetes (T2D), tidigare kallad åldersdiabetes, svarar för drygt 90 % av all diabetes och drabbar numera även tonåringar i allt större utsträckning. T2D är en allvarlig sjukdom där överlevnaden om sjukdomen missköts är jämförbar med cancersjukdomar. Man kan enkelt beskriva detta som att T2D medför ett alldeles för tidigt åldrande av bl.a. hjärta och blodkärl. Patienter med T2D löper en kraftigt ökad risk att dö i förtid. Dödsorsaken är vanligen hjärtinfarkt eller stroke, inte sällan 20–30 år tidigare än förväntat. Min forskning har behandlat vitt skilda aspekter av diabetes. Från att i början ha varit fokuserad på ren experimentell grundforskning kring de insulinproducerande beta-cellernas funktion vid friska och diabetiska tillstånd, har under senare år större tyngd lagts på att undersöka mekanismer för blodkärlsskador vid diabetes som uppkomstmekanismer för hjärtinfarkt och stroke samt möjligheter att förebygga och behandla dessa tillstånd.