Sjuksköterskeprogrammet, 180hp

Hälsovägledning, egenvård, kommunikation, motiverande samtal, styrdokument, forskningsmetodik samt handleder och examinerar examensarbeten.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska, 60hp

Folkhälsoarbete, motiverande samtal, elevhälsa, kommunikation samt handleder och examinerar examensarbeten.