Anna Hofsten, profilbild

Anna Hofsten

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

anna.hofsten@hig.se

Om forskaren

  • Läkarexamen
  • Vårdlärarexamen
  • Medicine licentiat i allmänmedicin
  • Medicine magister i vårdvetenskap

Aktuell forskning

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

  • Sjuksköterskestudenters uppfattningar av videofilmning

Samverkan

Associerad forskare

Associerad forskare vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap - allmänmedicin, Uppsala universitet, sedan 2008.

Sidan uppdaterades 2024-04-18